Certificatul pentru situații de urgență și avizul de forță majoră – cum le obții și cum te ajută să amâni plata chiriei

e este certificatul pentru situatii de urgenta

În această perioadă, reducerea cheltuielilor este obiectivul numărul unu pentru a ține sub control nivelul financiar al afacerii tale. În acest sens, statul îți vine în ajutor printr-un certificat pentru situații de urgență (CSU) care poate fi util în amânarea plății chiriilor. Pentru a-l obține, este nevoie să completezi o cerere online. 

Cadru legislativ
Ce este certificatul pentru situații de urgență (CSU)
Criterii de eligibilitate pentru obținerea CSU
Ce beneficii aduce
Cum se obține CSU
Acte necesare pentru obținerea CSU
Ce este avizul de forță majoră
Cine poate solicita avizul de forță majoră
Criterii de eligibilitate pentru obținerea avizului
Cum se obține avizul și ce acte sunt necesare

Cadru legislativ

Certificatul pentru situații de urgență este reglementat prin trei documente legislative, toate apărute în lunile martie-aprilie 2020:

 • Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor pentru situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2;
 • OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • OUG nr. 30/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Ce este certificatul pentru situații de urgență (CSU)

Certificatul pentru situații de urgență (CSU) este un document eliberat de autoritățile statului care te poate ajuta să obții facilități sau măsuri de sprijin în relațiile comerciale. 

Tipuri

Potrivit legislației în vigoare, poți solicita unul dintre cele două tipuri de certificate pentru situații de urgență:

 • Certificat pentru situații de urgență albastru (de tip 1) – se referă la întreruperea parțială sau totală a activității economice ca urmare a unor decizii luate de autoritățile guvernamentale competente pe durata stării de urgență;
 • Certificatul pentru situații de urgență galben (de tip 2) – este eliberat atunci când firma înregistrează o reducere a încasărilor sau a veniturilor pe luna martie 2020 cu cel puțin 25% față de lunile ianuarie-februarie 2020. Mai mult, chiar și firmele care au avut venituri diminuate în luna mai prin comparație cu ianuarie-februarie pot obține certificatul pentru situații de urgență de tip 2, termenul-limită prelungindu-se până pe 15 iunie 2020.

 Ce este avizul pentru forta majora

Criterii de eligibilitate pentru obținerea CSU

Pentru a obține certificatul pentru situații de urgență, trebuie să respecți o singură condiție: să te afli pe lista de operatori economici oferită în ordonanțele militare nr. 1, 2 și 3. Conform acestora, următoarele industrii și activități pot beneficia de certificatul pentru situații de urgență:

 • Agenți economici care organizează activități culturale, artistice, sportive, de divertisment, religioase, îngrijire personală sau tratament balnear;
 • Agenți economici aerieni, cu excepția cazurilor de transport marfă, corespondență, ajutor umanitar și servicii medicale de urgență;
 • Restaurante;
 • Hoteluri;
 • Cafenele;
 • Cabinete stomatologice;
 • Agenți economici care își desfășoară activitatea de comercializare a produselor și serviciilor în centrele comerciale cu excepția vânzării de alimente, produse farmaceutice, veterinare și de curățenie;
 • Agenți economici care vând electronice și electrocasnice și le livrează la domiciliul clientului sau la sediul cumpărătorului;
 • Agenți economici din zona portului Sulina pentru nave ce vin dinspre Marea Neagră;
 • Agenți economici de pe Dunăre, mila marină 44, pentru navele ce vin dinspre canalul Bâstroe.

Ce beneficii aduce

Certificatul pentru situații de urgență este util mai ales pentru IMM-uri. Odată obținut, poți beneficia de amânarea plății chiriei pentru imobilul folosit ca sediu social sau punct de lucru, dar și de amânarea unor facturi pentru electricitate, gaze naturale, apă, telefonie și internet. 

De asemenea, certificatul poate ajuta la suspendarea rambursării ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor la contractele de credit și leasing cu până la nouă luni, precum și la scutirea de la plata penalităților în cazul întârzierii în executarea contractelor cu autoritățile publice, pe toată durata stării de urgență.  

Cum se obține CSU

Certificatul pentru situații de urgență se obține în urma depunerii unei cereri online pe platforma http://prevenire.gov.ro/. Certificatul este eliberat în mod automat după validarea solicitării.                  

Acte necesare pentru obținerea CSU

Dacă în luna martie cererea trebuia să conțină și justificarea nevoii, datele referioare la situația financiară, numărul de angajați și codurile CAEN, începând cu luna aprilie, procedura a fost simplificată. Acum este nevoie doar de o cerere și o declarație pe proprie răspundere care să conțină datele de contact, motivul solicitării, tipul certificatului dorit (albastru sau galben) și CUI/CIF. Astfel, declari că întreprinzi o activitate menționată în ordonanțele militare nr. 1, 2 și 3 și că ți-ai restrâns afacerea parțial sau total pe durata stării de urgență. 

Cum aceste certificate vor fi verificate după relaxarea economiei, este bine să deții documente doveditoare care să arate reducerea activității în ultimele săptămâni. 

Avizul de forta majora

Ce este avizul de forță majoră

Avizul de forță majoră este un document constatator, eliberat în conformitate cu legislația în vigoare în situația unui eveniment de forță majoră. Potrivit legii, trebuie să fie vorba de un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. 

Avizul de forță majoră este reglementat prin articolul nr. 1351 alin. 2 din Codul Civil și prin Legea Camerelor de Comerț din România nr. 335/2007.

Cine poate solicita avizul de forță majoră

Avizul de forță majoră poate fi obținut de către orice societate înscrisă la Camera de Comerț și Industrie a României sau la camerele de comerț județene. 

Criterii de eligibilitate pentru obținerea avizului

Deși, teoretic, orice societate poate solicita acest certificat eliberat de autorități, pentru a te califica, este nevoie ca în contractul încheiat să existe o clauză în care să se menționeze ce măsuri se vor lua în cazurile de forță majoră. 

De asemenea, trebuie să dovedești că nu îți poți îndeplini obligațiile contractuale ca urmare a apariției evenimentului de forță majoră. 

Cum se obține avizul și ce acte sunt necesare

Avizul de forță majoră se eliberează contra unei taxe de 500 de euro, iar solicitantul trebuie să depună la dosar următoarele documente:

 • Contractul în care este menționată clauza de forță majoră;
 • Atestări de la autorități, altele decât Camera de Comerț și Industrie a României privind existența, efectele, momentul începerii și încetării evenimentului;
 • Notificarea în original sau copie legalizată trimisă partenerului contractual în legătură cu evenimentul invocat și efectele sale asupra operațiunilor contractuale;
 • Înscrisuri care să dovedească o legătură de cauzalitate dintre evenimentul de forță majoră și imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor stipulate în contract;
 • Dovada achitării taxei de 500 de euro plus TVA, plătită în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

Cererea se soluționează în termen de 15 zile de la data depunerii dosarului complet și a achitării taxei. 

Certificatul pentru situații de urgență este o măsură de siguranță la care poți apela pentru a reduce din cheltuieli. La acesta se poate adăuga, dacă dorești acest lucru, și avizul de forță majoră, care te protejează juridic în cazul în care evenimentele din această perioadă te împiedică să realizezi obligațiile contractuale față de clienți. 

 

Adresa ta de email nu va fi publicată pe site. Câmpurile marcate cu steluță* trebuie completate.

*