Certificat de moștenitor – Ce este și de ce acte ai nevoie pentru a-l obține?

Așa cum și numele o spune, certificatul de moștenitor este documentul care atestă că o persoană a primit în posesie bunuri în urma unui act de moștenire (de succesiune). Prin urmare, el a dobândit parte din averea persoanei defuncte. Actul atestă astfel calitatea lui de moștenitor și implicit de proprietar al bunurilor primite.

Certificatul de moștenitor se primește în urma realizării succesiunii, adică împărțirea bunurilor între persoanele care au acest drept legal.

Certificat de moștenitor – Ce este?

Certificatul de moștenitor este documentul care atestă calitatea de moștenitor și titlul de proprietate. Prin urmare, dacă persoana a moștenit un apartament, actul de proprietate pentru acesta va fi reprezentat de certificatul de moștenitor. În cazul în care l-ar fi cumpărat, ar fi făcut dovada cu ajutorul actului de vânzare-cumpărare, iar dacă i s-ar fi donat, titlul de proprietate ar fi fost reprezentat de contractul de donație.

De știut:

 • certificatul de moștenitor se eliberează de notar;
 • primirea certificatului are loc în urma procedurii de succesiune;
 • realizarea succesiunii are loc la un birou notarial competent teritorial, potrivit adresei ultimului domiciliu al defunctului – dacă domiciliul defunctului este în Pitești, nu se poate face la un notariat în București (chiar dacă să presupunem că bunul moștenit este o garsonieră în capitală);
 • la dezbaterea succesiunii sunt chemați toți moștenitorii legali, dar și doi martori care să confirme calitatea acestora de moștenitori;
 • în urma procedurii de succesiune și a achitării taxelor notariale se eliberează de notariat certificatul de moștenitor;
 • în cazul în care moștenitorii nu se înțeleg între ei, notariatul nu poate elibera certificat de moștenitor pentru fiecare, urmând ca drepturile acestora să fie rezolvate de către instanța judecătorească;

    Certificatul de calitate de moștenitor

Trebuie specificat că certificatul de moștenitor este cel care atestă că persoana a primit moștenire o anumită parte din avere, așadar este finalul procedurii de succesiune. Toți moștenitorii s-au înțeles între ei și fiecare a primit cotă parte care i s-a cuvenit.

În schimb, certificatul de calitate de moștenitor este unul preliminar, care atestă drepturile tuturor moștenitorilor, adică îi menționează pe toți aceștia (de exemplu 5 frați), calitatea lor (relația de rudenie cu defunctul) și cotele ce le revin fiecăruia. El poate fi eliberat de notar pentru ca moștenitorii să poată face dovada statutului lor până se încheie acțiunea de succesiune, în cazul în care durata ei de desfășurare se întinde ca timp din cauza unor factori, ca de exemplu nu s-a făcut dovada existenței unor bunuri din averea defunctului.

Certificat de moștenitor versus certificat de calitate de moștenitor

Certificat de moștenitor Certificat de calitate de moștenitor
 • se eliberează la finalul procedurii de succesiune fiecărui moștenitor în parte
 • se eliberează în perioada dezbaterii succesiunii la cererea expresă a unuia sau mai mulți moștenitori
 • face dovada dreptului de moștenitor și a drepturilor de proprietate
 • face doar dovada dreptului de moștenitor

 

Certificatul de moștenitor suplimentar

Se emite de notarul public doar în cazul în care nu au fost cuprinse toate bunurile în desfășurarea procedurii de succesiune. Certificatul de moștenitor suplimentar va include așadar și bunurile omise. Certificatul de moștenitor suplimentar se alătură celuilalt, completându-l, deci fără a-l anula.

 

De ce acte ai nevoie pentru a obține certificatul de moștenitor?

În concluzie, certificatul de moștenitor se obține în urma procedurii succesorale, care poate fi deschisă la un notar de către oricare dintre persoanele moștenitoare. Actele necesare obținerii certificatului de moștenitor sunt de fapt actele necesare deschiderii unei succesiuni și anume:

Acte care fac dovada relațiilor de rudenie:

 • certificatul de deces al defunctului;
 • actele de identitate ale moștenitorilor;
 • certificatul de căsătorie al soțului aflat în viață;
 • certificat de naștere și căsătorie ale descendenților (copii, nepoți) sau a altor rude care au dreptul la succesiune;
 • testamentul în original (dacă există);

Acte care dovedesc averea defunctului:

 • acte de proprietate bunuri imobile;
 • certificat fiscal eliberat de Administrația Financiară;
 • acte de proprietate autoturism (talon, carte de identitate);
 • certificat fiscal automobil de la Administrația Financiară;
 • certificat acționar (dacă există);
 • carnete C.E.C (dacă există);
 • bani la bancă (extras de cont sau contract de depozit);
 • act concesiune pentru locul de veci (inclusiv adeverința în original cu valoarea locului de veci de la Administrația Cimitirelor sau Parohie);

Astfel, în urma deschiderii succesiunii și după finalizarea ei de către notarul public competent teritorial (potrivit domiciliului defunctului), se eliberează certificatul de moștenitor, un act oficial care face dovada predării bunurilor defunctului către fiecare dintre moștenitorii legali.

Citește și:

Adresa ta de email nu va fi publicată pe site. Câmpurile marcate cu steluță* trebuie completate.

*