Contract de donație – Ce trebuie să știi ca donator și donatar în cazul unui apartament

Ce implică donația unui apartament? Există un donator, cel care oferă bunul imobiliar și un donatar, cel care primește apartamentul. În același timp, discutăm despre un contract de donație, prezența actelor necesare și a obligațiilor celor două părți, toate detaliate în rândurile de mai jos.

Contract de donație apartament – Ce trebuie să știi ca donator?

În situația în care tu ești proprietarul apartamentului și vrei să îl donezi, este important să știi câteva lucruri de bază:

 • actul de donație se legalizează la notariat;
 • donația este un act asupra căruia nu se mai poate reveni, odată oferit apartamentul, nu mai poți ulterior să te răzgândești asupra deciziei făcute; excepția este dată de donația între soți, care poate fi anulată, dar doar în timpul căsătoriei;
 • o altă excepție care anulează actul de donație este cazul în care în contract a fost menționată o sarcină pe care beneficiarul să o îndeplinească (ca de exemplu, să aibă grijă de donator la nevoie), iar acesta nu a respectat-o;
 • anularea actului de donație mai poate avea loc în cazul de ingratitudine, când persoana care a primit apartamentul (donatarul) are o atitudine răuvoitoare: a atentat la viața donatorului, se face vinovat de acte de violență asupra donatorului, a refuzat să îi dea alimente donatorului; 
 • pentru donație sunt necesare în principal actele apartamentului (a se vedea mai jos detaliat);
 • în cazul în care donatorul nu se poate prezenta la notariat pentru semnarea actelor (de exemplu se află în străinătate), poate fi reprezentat de o altă persoană prin procură notarială sau chiar de persoana beneficiară; același lucru este valabil și în cazul donatarului;
 • contractul de donație este 100% sigur dacă apartamentul este oferit singurului copil; astfel, în caz de deces al donatorului nu există moștenitori rezervatari, adică alți copii sau nepoți care să ceară și ei cotă-parte din apartament; 
 • o altă situație în care contractul de donație este 100% sigur este atunci când donatorul, în timpul vieții, se asigură să le ofere tuturor copiilor sau nepoților pe care îi are, bunuri în mod egal, astfel încât să nu îl dezavantajeze pe nici unul dintre ei;
 • taxele notariale percepute pentru actul de donație variază în funcție de valoarea apartamentului, astfel, cu cât este mai scump, cu atât și taxele plătite vor fi mai mari; de exemplu, la un apartament în valoare de 50.000 de euro, onorariul notariatului va fi de 3052 lei, la care se adaugă taxa pentru intabulare, 355 lei, pe care notarul o plătește Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
 • taxele notariale pentru un act de donație sunt mai mici decât în cazul acțiunii de vânzare-cumpărare, dat fiind faptul că nu se mai plătește impozitul către stat (se percepe doar în cazul în care părțile NU sunt rude sau soți);
 • obligația donatorului este aceea de a preda bunul potrivit clauzelor stabilite, fără a-i provoca deteriorări survenite din vina sa; 

Acte necesare donație apartament

În calitate de donator, va trebui să ai pregătite următoarele acte pe care le vei prezenta la notar:

 • buletinul;
 • actul de proprietate al apartamentului;
 • certificat fiscal (se obține de la Administrația Financiară de sector sau a municipiului în cauză);
 • documentația cadastrală (cadastru și intabulare);
 • extrasul de carte funciară (se eliberează de notariat și face dovada modificării dreptului de proprietate);
 • adeverința eliberată de asociația de proprietari care arată că plățile datorate sunt la zi;

Contract de donație apartament – Ce trebuie să știi ca donatar?

În cazul în care urmează să ți se doneze un apartament, este bine să cunoști câteva lucruri principale, dar și îndatoriri:

 • actul de donație are loc prin intermediul unui act de donație încheiat la notar;
 • prezența donatarului la notar are loc o singură dată, când semnează contractul de donație, moment când devine și proprietar al apartamentului;
 • donatarul trebuie să prezinte doar actul de identitate;
 • în cazul în care donatarul nu se poate prezenta pentru semnarea contractului de donație, cu ajutorul unei procuri notariale el poate fi reprezentat de o altă persoană sau chiar de donator;
 • dacă este un contract de donație cu sarcini, adică se menționează înscris ce îndatoriri are beneficiarul, acesta trebuie să le respecte, în caz contrar el poate pierde dreptul la apartament;
 • actul de donație poate fi atacat în cazul în care donatorul decedează fără să își fi îndeplinit drepturile în mod egal față de toți ceilalți moștenitori legali (soțul supraviețuitor, copiii), cărora li s-ar fi cuvenit o cotă parte; astfel, dacă se încalcă drepturile moștenitorilor, în termeni de 3 ani de la data decesului, aceștia pot să își ceară drepturile;
 • în cazul în care donatarul a primit prin donație un apartament, iar, de exemplu, fratele lui a primit echivalentul în bani, acesta din urmă nu are temei legal să atace actul de donație; acest lucru este posibil doar în cazul în care se încalcă dreptul unuia dintre moștenitori, când nu își primesc cota parte care li se cuvine;
 • în cazul în care contractul de donație este fără sarcini, donatarul nu are obligații;

Atunci când se cunosc informațiile despre contractul de donație, lucrurile pot fi organizate mult mai ușor cu beneficii de ambele părți.

Adresa ta de email nu va fi publicată pe site. Câmpurile marcate cu steluță* trebuie completate.

*